Výhercovia

Nájdete nás

Staškovské noviny si môžete kúpiť v PNS oproti obecnému úradu a vo všetkých potravinách na Staškove a Olešnej.

 

Úvodník (december 2019)

Na tomto mieste bol po celých 13 rokov uverejňovaný text, ktorým som s Vami komunikoval svoje osobné názory a postoje takmer na čokoľvek. Bol to úvod do našich novín, jednu dve stránky ďalej sa nachádzal aj o niečo kritickejší a ráznejší komentár. Tieto formy dovoľujú vyjadriť vlastné stanovisko autora k udalostiam. Tým, že sme malými regionálnymi novinami a centrom nášho záujmu je predovšetkým Staškov, dotýka sa subjektívny, verejne prezentovaný názor oveľa viac a akosi adresnejšie ako vo väčších periodikách. Je teda prirodzené, že aj reakcie sú bližšie a adresnejšie. Nech už boli akékoľvek, povzbudivé a súhlasné, alebo negatívne, vážim si, že ste ich so mnou zdieľali. Ďakujem Vám za priazeň, verím, že ju zachováte aj nášmu novému formátu.
Prijmite, teda, milí naši čitatelia, milí Staškovčania, želanie všetkého dobrého. Prajem Vám šťastný nový rok a vo februári 2021 opäť dovidenia na stránkach Staškovských novín 2020.

Vladimír Gajdošík